Home » Catalogue » Books » Product details
Price comparison product image Vindiciae originis et auctoritatis divinae punctorum vocalium et accentuum in libris sacris Vet. Testamenti,  ubi inprimis ea diluuntur quae L. Cappellus in Arcano punctationis opposuit

Vindiciae originis et auctoritatis divinae punctorum vocalium et accentuum in libris sacris Vet. Testamenti, ubi inprimis ea diluuntur quae L. Cappellus in Arcano punctationis opposuit

New from:
US $19.99
Shipping:
see website
Prices may incl. VAT *
Last refresh Jun/05/2018 09:22 PM
or
or
This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1791 Excerpt: ...ubi R. Juchanan dixit: „Quiconque legit Scriptu„ram fine amoena modulations, etMifchnant, , fine cantu, de eo dicit Scriptura . XX. gi. ecce dedi illis fiatuta non bona/ Quo quidem loco contra Cappelium parum efficitur. Notar», etiam poteft locus ex Traft. Nedarim ad Nebem. VIH. ubi R. Ifaac dixit: „Mikta Sopherim., Ittur Sopherim, „Keri velo Chetbibh, Chethibh velo Keri efle „conftitutionem Mofe de Sinai." Vid. Buxtorf. Tiber, p. 39. fqu. Solent, adhuc argu..'-:i men 154 " ':.XIV; Ijatis levîter refpondet, ideoque ad me nihil attinent, quae opponit Cappellus in Vindieiis p. gtpiil.';;. ' " » t, 1';. r.:-; A':"-J:' o:." cr 5-'1 '... Ule vero in Arcano l. c. §.6. fibi fingifc 4 exceptionem, quod literae Hebraicae Samaritanis fuerint analogae, et illis numero et valore refponderint, ut accurate permutará potuerint: quidni etiam vocalium et accentuum hodiernae figurae poffïnt aliis in antiqua illa Hebraica vocalium et accentuum figulis effe analogae, ut illae in bar um locum fubflitui potuerint. 4 Refpondet in §. 7. et concedit hoc de Uteris, negat auténide vocalium. et accentuum figuris, quia in hodierna Samaritana fcriptura, h. e. antiqua Mofaica nullae fint vocalium aut accentuum notulae. At enim vero Samaritanarum literarum, q"uae hodte confpiciuntur, figura vix a duobus feculis ianotuit.. Quis vero credat, vel probare fuftineat, fTguram earum antiquitus eandem fuiffe, cum omnium linguarum literae quoad fîguram decurfu feculorum mutationibus obnoxiae fuerint. Ita quamvis in hodierna Samaritana fcriptura nullae fint vocalium aut accentuum notulae, incertum tarnen eft, et in tant...

Latest products for Price Comparison

* The prices and shipping costs may have changed since the last update. It is technically not possible to update the prices in real time. The time of purchase on the Website of the seller is used as the reference.